HIV

Zkratka pro Human Immunodeficiency Virus - virus lidské immunodeficience (nedostatečnosti).

Jsou známy dva subtypy viru HIV: HIV-1, HIV-2.

HIV virion
HIV virion

HIV jinfikuje buňky imunitního systému a ničí jejich funkci. Infekce virem HIV vede ke ztrátě imunity. Virus HIV se nalézá v tělních tekutinách, jako je krev, semeno (sperma), vaginální sekrety a mateřské mléko.


Další zdroje informací o HIV

hiv.txt · Poslední úprava: 2010/04/29 22:44 autor: wikimaster
Nahoru
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0