AIDS

AIDS je zkratka pro Acquired ImmunoDeficiency Syndrome (syndrom získané imunitní nedostatečnosti).

AIDS odpovídá nejpokročilejším stádiím infekce virem HIV a je spojen s výskytem jedné nebo více charakteristických, tzv. „oportunistických“, infekcí nebo charakteristického typu rakoviny. Příkladem je třeba Kaposiho sarkom, který je jink velmi vzácný.

Jiná definice definice AIDS ja založena na obsahu CD4-pozitivních T-buněk (koncentrace větší než 200.000 buněk/ml krve).


Další zdroje informací o AIDS

aids.txt · Poslední úprava: 2010/04/29 22:28 autor: wikimaster
Nahoru
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0