» Česky | Slovníček   » English   » Home  

catch me, patch me!

Co je to HIV: HIV je zkratka pro human immunodeficiency virus, virus lidské imunodeficience. HIV je virus (přesněj typ nazývaný retrovirus), který infikuje buňky imunitního systému a poškozuje jejich správnou funkci. Infekce HIV vede k progresivnímu selhání imunitního systému – imunodeficienci.

Grey Blocker
The end of graying hair!
https://phytonutrition-sante.com/sl/grey-blocker-mnenja/


HIV se nachází v tělních tekutinách, včetně krve, vaginálních sekretů, semene a mateřského mléka.

Existuje léčba HIV?

Bohužel zatím nikoli. Pomocí antiretrovirální terapie (ARV) může být šíření viru v těle zpomaleno nebo téměř zastaveno. Pomocí ARV mohou být HIV pozitivní osoby uržovány delší dobu v dobré zdravotní kondici, a to i v zemích s nízkými příjmy.

Co je to AIDS?

Definice AIDS:AIDS je zkratka pro acquired immunodeficiency syndrome, syndrom získané imunodeficience. AIDS je pojem definovaný organizacemi United States Centers for Disease Control and Prevention (CDC) a European Centre for the Epidemiological Monitoring of AIDS (EuroHIV). Termín AIDS se týká nejpokročilejších stádií HIV infekce, kdy dochází k rozvoji jednoho nebo více z 20 typů oportunních infekcí nebo zhoubných bujení, charakteristických pro HIV infekci.
CDC navíc definuje AIDS na základě poklesu počtu CD4-pozitivních T-buněk pod hodnotu 200.000 na 1 ml krve.


Žádný komentář k příspěvku
„Co znamená HIV a AIDS?“

Komentáře můžete sledovat RSS2 kanálem.

Źádný komentář pro tento příspěvek.

Přidej odpověď

XHTML: Můžete použít tyto formátovací značky: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>