» Česky | Slovníček   » English   » Home  

Příspěvky

Infekce HIV vede k imunologickému selhání, souhrn klinických projevů (syndrom) se pak označuje jako AIDS. Mezi nejčastější příčiny úmrtí patří nezvládnutelný zápal plic.
Pokračování…


AIDS stužka

V České republice několik dní před Světovým dnem AIDS jako by se nic nechystalo. Jedinou akcí, která snad má šanci získat publicitu, organizuje pražský dopravní podnik.
Pokračování…


Příznaky (symptomy) infekce HIV

Základní příznaky po infekci virem HIV. Některé z nich se projeví ihned (ve stadiu tzv. primoinfekce), jiné se projeví postupně, až v důsledku infekce dojde k oslabení imunity.
Pokračování…


Laboratorní test

Problém detekčního okna při testu ELISA: Nejběžnější test na přítomnost infekce HIV je test na přítomnost protilátek na HIV, který se provádí pomocí imunologického testu technikou ELISA. Problém tohoto testu je v tom, že protilátky se organismu vytvářejí postupně jako rekace na infekci virem HIV, který je v tomto případě antigenem.Vytvoření dostatečného množství specifických protilátek pro úspěšné provedení testu tedy vyžaduje určitý čas od infekce – v případě viru HIV to mohou být 3 týdny až 3 měsíce.
Pokračování…


Elektron-mikroskopický obrázek viru HIV

Co je to HIV: HIV je zkratka pro human immunodeficiency virus, virus lidské imunodeficience. HIV je virus (přesněj typ nazývaný retrovirus), který infikuje buňky imunitního systému a poškozuje jejich správnou funkci. Infekce HIV vede k progresivnímu selhání imunitního systému – imunodeficienci.
Pokračování…